• Dobrowolski. Uszczelnienia. Iniekcje. Izolacje.
 • Dobrowolski. Uszczelnienia. Iniekcje. Izolacje.
 • Dobrowolski. Uszczelnienia. Iniekcje. Izolacje.
 • Dobrowolski. Uszczelnienia. Iniekcje. Izolacje.

Dobrowolski Warszawa

Strona główna » Oferta

Oferta uszczelnień, iniekcji i izolacji budowlanych


likwidacja-przeciekow

Likwidacja przecieków i uszczelnianie budowli »

Specjalizujemy się w naprawach metodą iniekcji ciśnieniowej »

 • uszczelnianie rys i pęknięcieć przewodzących wodę
 • uszczelnianie przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • uszczelnianie dylatacji w budowlach naziemnych i podziemnych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacji
 • uszczelnianie otworów po ściągach szalunkowych
 • odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych
 • iniekcje kurtynowe

izolacje-grace-bituthene

Hydroizolacje i zabezpieczenia przeciwwodne »

 • izolacja płyt fundamentowych (dennych)
 • izolacje ścian
 • zabezpieczenia przeciwwodne stropów
 • uszczelnianie styków i przerw roboczych
 • węże iniekcyjne
 • profile pęczniejące
 • taśmy dylatacyjne
 • izolacja zbiorników wody (również pitnej) i innych mediów
Tworzymy własne i bezpieczne systemy izolacyjne »

iniekcja-zywica-epoksydowa-rys-i-pekniecWzmacnianie konstrukcji budowlanych »

 • sklejanie spękanych elementów (iniekcje monolityzujące)
 • utwardzanie nawierzchni i podłoży betonowych
 • wypełnianie pustek i kawern
 • zwiększanie nośności przez doklejanie zewnętrznego zbrojenia z taśm węglowych

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów »

 • wzmacnianie gruntu
 • stabilizacja gruntu
 • konsolidacja i koagulacja luźnych piasków/gruntów
 • uszczelnianie gruntów
 • wypełnianie pustek i kawern
 • konsolidacja skał

Doradztwo i sprzedaż materiałów do iniekcji »

Oprócz usług związanych z uszczelnianiem i izolacjami oferujemy:

 • doradztwo oraz szkolenie ekip iniekcyjnych
 • sprzedaż materiałów do iniekcji ciśnieniowych
 • sprzedaż pakerów oraz osprzętu iniekcyjnego
 • sprzedaż pomp iniekcyjnych

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług
oraz udzielamy gwarancji powykonawczej

dobrowolski_uszczelnianie_konstrukcji_budowlanych